Aby stworzyć nową grupę, będąc na ekranie Audience ponownie kliknij w różowy przycisk (+) i wybierz GROUP. Wpisz intuicyjną nazwę grupy i zatwierdź przyciskiem SAVE. Pamiętaj, że możesz mieć tyle grup, ile tylko zechcesz.

Z listy kontaktów wybierz swój kontakt zaznaczając ✔ po jego lewej stronie i z przycisku opcji (...) wybierz ADD TO AN EXISTING GROUP. Zaznacz swoją grupę i zatwierdź przyciskiem COPY - kontakt zostanie skopiowany do tej grupy.

Gratulacje - wszystko jest gotowe do stworzenia pierwszej wysyłki!


-> Następny krok: "Jak przeprowadzić wysyłkę do mediów".
-> Powrót do listy.

Did this answer your question?