Przejdź do zakładki Audience na swoim koncie i wyszukaj kontakt, którego chcesz się pozbyć, a później na niego kliknij. Zobaczysz wtedy szczegóły kontaktu. W prawym górnym szczegółów kontaktu znajduje się ikona kosza, która pozwala na usunięcie kontaktu. Po kliknięciu w ikonkę kosza, podświetli się ona na czerwono. By potwierdzić usunięcie kontaktu, należy kliknąć na nią ponownie. Pamiętaj, że takich akcji nie można cofnąć.

Did this answer your question?