Aby dodać do maila stopkę, kliknij na guzik Add Footer, który znajduje się pod polem przeznaczonym na treść Twojego maila. Zobaczysz wtedy menu, z poziomu którego możesz stworzyć nową stopkę (Create New Footer) lub dodać już istniejącą stopkę. Wystarczy, że najedziesz na jej nazwę i klikniesz na widoczny wtedy guzik Add.

Did this answer your question?