Każdy kontakt w bazie mediów musi zawierać nazwę firmy czy medium medium, dla którego pracuje lub którego właścicielem jest Twój kontakt, a także jego adres mailowy. Do każdego kontaktu możesz również dodać:

  • Imię i nazwisko (Name)
  • Nazwę medium lub firmy (Company or Medium Name)
  • Stanowisko (Position)
  • Standardowe dane teleadresowe
  • Personalizowane powitanie do nagłówka wiadomości email (Greetings)
  • Profile w mediach społecznościowych (Ikonka +)
  • Notatki (Notes)
  • Publikacje (Coverage)
  • Tagi (Tags)

Dodatkowo, jeśli do kontaktu dodasz link do profilu na Twitterze, to w osobnej zakładce w widoku tego kontaktu będziesz mógł śledzić Tweety z tego profilu.

Did this answer your question?