Czym jest Lead Form i jak działa?

Lead Form (formularz kontaktowy) pozwala na zbieranie kontaktów czytelników zainteresowanych otrzymywaniem dodatkowych treści dotyczących Twojej marki. Wystarczy, że odbiorca doda swój adres mailowy do formularza znajdującego sie na Twoim Brand Journalu, a zostanie dopisany do Twojej bazy kontaktów z tagiem [lead]. Pozwoli Ci to na dodanie tego kontaktu do Twoich grup wysyłkowych oraz przesyłanie interesujących treści do tych użytkowników.

Aby stworzyć i skonfigurować Lead Form, należy wykonać następujące kroki:

1. Za pomocą opicji Select Brand Journal w pasku menu, wybierz Brand Journal, w którym chcesz umieścić Lead Form. Po wybraniu Brand Journala pojawi się zakładka Subscribers, gdzie należy przejść do widoku Lead Form Configurator.

2. W konfiguratorze można zdefiniować treść formularza, zmienić jego kolor, a także wskazać w którym miejscu w Brand Journalu ma być widoczny.

Widok Lead form w Brand Journalu 

Istnieją cztery możliwe lokalizację Lead Form w ramach:

Menu Bar:

Home Page:

Story Page:

Category Page

Aby rozpocząć edycję widoku formularzy w poszczególnych lokalizacjach, wystarczy że kliknisz na jego nazwę.

 Możesz takę przeczytać więcej o zastosowaniach Lead Form w artykule na naszym blogu.

Did this answer your question?