Oczywiście! Zbudowaliśmy Prowly z myślą o zespołach takich, jak Twój. Aplikacja umożliwia dostęp dla wielu użytkowników jednocześnie. Wyposażyliśmy ją w funkcje współpracy, dzięki którym możesz wygodnie wyznaczać zadania członkom zespołu, dzielić się notatkami i kontaktami z bazy mediów. Ba, każdemu ze swoich współpracowników możesz przydzielić różne role, które odzwierciedlać będą zakres odpowiedzialności konkretnej osoby w zespole.

Did this answer your question?