1. Najpierw dodaj do strefy VIP przynajmniej jedno story. 

Dodaj wybrane stories do strefy VIP: wejdź w Stories → select Brand Journal → na kafelku ze story, które chcesz dodać do strefy VIP wybierz z menu z prawego górnego rogu pozycję "VIP" - jako potwierdzenie dodania story do strefy VIP na kafelku pojawi się w lewym górnym rogu oznaczenie "VIP"

2. Dodaj do Audience kontakty VIP (a jeśli już masz w Audience kontakty VIP, dodaj do nich tag VIP).

 - pojedynczo, korzystając z ikony plusika w module Audience - tworząc nowy kontakt dodaj do każdego z nich tag VIP
- zbiorczo, poprzez skorzystanie z opcji Import - dodaj w bazie kolumnę VIP o nazwie Tag i wpisz Tag VIP przy każdym z kontaktów

3. Utwórz segment z kontaktami VIP (dzięki temu będzie można określić adresatów mailingu). 

Wejdź w Filters → Filter type → wybierz Tag → Condition → wybierz is like → Filter Value → wpisz VIP → Save as segment → nazwij segment np. VIP w ten sposób utworzysz dynamiczny segment adresatów oparty na kryterium tagu o nazwie VIP, czyli każdy kontakt, który ma tag VIP będzie automatycznie dodawany do tego segmentu - również te kontakty, które dodasz do swojej bazy kontaktów w przyszłości oraz wszystkie, które dodane były do bazy kontaktów przed utworzeniem tego segmentu.

4. Zaproś kontakty VIP do strefy VIP.

Wejdź w Stories → Select Brand Journal → wybierz swój Brand Journal → wejdź w Subscribers → za pomocą różowego plusika zaproś pojedynczo do strefy VIP kontakty VIP → wysyłasz im w ten sposób zaproszenie do strefy VIP

5. Po otrzymaniu zaproszenia do strefy VIP, wysłane zostaje mail na podany adres z linkiem prowadzącym do kreatora konta VIP - adresat zaproszenia będzie musiał założyć konto podając następujące dane: email, imię (nieobowiązkowe), firma (nieobowiązkowe), hasło, a ponadto potwierdzić hasło i zaakceptować regulamin.

6. Po założeniu konta wszystkie te stories, które dodane zostały do strefy VIP będą już dostępne dla osób zaproszonych do strefy VIP.

7. Wyślij Pitch do VIPów

Wysyłanie VIP story → wejdź w Pitch → wybierz za pomocą różowego plusika Mailing → zdefiniuj odbiorców → wybierz segment VIP → wpisz Greetings → dodaj do mailingu Story, którym chcesz się podzielić z VIPami (jeśli wybierzesz Story oznaczone jako VIP, wtedy po kliknięciu na link otworzy się okno logowania do strefy VIP - odbiorca będzie musiał wtedy zalogować się albo zarejestrować w zależności od tego, czy zaakceptował już wysłane w kroku 2 zaproszenie).

Jeśli masz pytania, pisz do nas na czacie - pomożemy.

Did this answer your question?