Tak. W trakcie definiowania odbiorców wiadomości masz możliwość wybrania kilku grup i segmentów.

Did this answer your question?