Wszystkie załączniki do story znajdują się pod linkiem, do którego kieruje mailing. Dzięki temu maile są lekkie i nie zapychają dziennikarzom skrzynek. Dodatkowo, pozwala to uniknąć sytuacji, w których odbiorca musi pobrać duży plik zanim sprawdzi, co się w nim znajduje. Dzięki Prowly Twój odbiorca wie dokładnie, jakie pliki może pobrać, a jeśli są to grafiki, to może je dodatkowo przejrzeć przed pobraniem. Może również zadecydować, czy chce pobrać tylko pojedyncze pliki, czy też wszystkie załączniki na danej stronie z treścią. Używając Prowly możesz mieć pewność, że Twoje wysyłki będą przyjazne dla odbiorców. Dziennikarze docenią to szczególnie.

Did this answer your question?