Click rate to ilość maili, w których odbiorca kliknął na link do Twojego story przedstawiona jako procent wszystkich wysłanych w danym mailingu (lub w ramach całej kampanii) wiadomości.

Did this answer your question?