Open rate to liczba maili otwartych przez odbiorców przedstawiona jako procent wszystkich wysłanych w danym mailingu (lub w ramach całej kampanii) wiadomości.

Did this answer your question?