Treść maila musi być na tyle ciekawa, by utrzymać zainteresowanie odbiorcy wykreowane odpowiednio angażującym tytułem wiadomości. Powinna przekazywać kluczowe informacje dotyczące newsa, a jednocześnie zachęcać do przeczytania treści, którą linkujesz w wiadomości. Zadbaj też o tytuł linka (call to action), który będzie angażował i/lub opisywał, co można znaleźć pod linkiem (Kliknij, by dowiedzieć się więcej, Kliknij, by pobrać załączniki itp.). Opisanie tego, co można znaleźć pod linkiem może też zwiększyć zaufanie odbiorcy i zachęcić go do kliknięcia.

Pamiętaj jednak o tym, że nie ma takiego sposobu pisania maili, który zapewniłby najlepszy możliwy click rate w każdej grupie odbiorców. Może okazać się, że niektórym wystarczy bardzo krótka informacja o tym, co znajdą pod linkiem, inni z kolei będą oczekiwać, że prześlesz im całą treść informacji w mailu, a pod linkiem będą mogli po prostu pobrać załączniki. Możesz testować różne podejścia do budowania treści maila za pomocą A/B testów i porównywać efektywność różnych wariantów

Did this answer your question?