Żeby usunąć kontakt z bazy należy po przejściu do modułu Audience (w pionowym menu po lewej stronie) odszukać kontakt, który chcemy usunąć (np. za pomocą wyszukiwarki) i zakliknąć checkbox znajdujący się obok imienia i nazwiska naszeo kontaktu. Następnie kliknąć ikonkę kosza wskazaną na poniższym zrzucie ekranu:


Did this answer your question?