Zakładki wyświetlają się w Brand Journalu dopiero po dodaniu do nich co najmniej jednej strony z treścią, dzięki czemu unikamy sytuacji, kiedy w Brand Journalu wyświetlają się puste zakładki.

Did this answer your question?