Do Brand Journala możesz dodać logo swojej firmy oraz zdefiniować kolor wiodący na zgodny z identyfikacją wizualną marki. Możesz dodać również zdjęcie w tle, które będzie wyświetlane w przypadku gdy w Hero Section nie osadzisz żadnej story.

Did this answer your question?