Aby śledzić i analizować ruch na Brand Journalu przy pomocy Google Analytics, przejdź do ustawień Brand Journala i wpisz Google Analytics ID w pole Google Analytics.

Did this answer your question?