Aplikacja umożliwia dostęp dla wielu użytkowników jednocześnie. To, ilu użytkowników może zostać zaproszone do konta zależy od pakietu usług z jakiego korzystasz.

Każdemu ze swoich współpracowników możesz przydzielić różne role, które odzwierciedlać będą zakres odpowiedzialności konkretnej osoby w zespole.

Przydatną przy pracy grupowej funkcją jest status informacji prasowej o nazwie Ready - wskazuje on na to, że informacja prasowa jest już ukończona i że można ją np. publikować.

Did this answer your question?