Role użytkowników pozwalają na stopniowanie uprawnień poszczególnych użytkowników i ograniczanie dostępu do poszczególnych elementów konta. Dostępne role użytkowników to:

  • Viewer - użytkownik o tym statusie ma uprawnienia tzw. “oglądacza”. Oznacza to, że może podejrzeć tworzone na koncie stories oraz kampanie, ale nie może nic edytować. Nie ma także dostępu do modułu bazy kontaktów.
  • Writer - status ten szczególnie przydaje się, gdy jedna osoba w teamie odpowiedzialna jest wyłącznie za tworzenie treści. Writer ma dostęp wyłącznie do tworzenia i edycji treści tworzonych na koncie.
  • Publisher - status usera uprawnia do wszystkich standardowych działań na koncie z wyjątkiem usuwania kampanii i tworzonych na koncie treści.
  • Admin - administrator może wszystko z wyjątkiem zmiany głównego adresu e-mail, do którego przypisane jest konto.
  • Owner - tylko właściciel konta może dokonać transferu konta na inny adres e-mail.
Did this answer your question?