Tak. Aby zaplanować publikację story, kliknij na przycisk zmiany statusu na kafelku z Twoją story w widoku ogólnym Stories lub bezpośrednio w kreatorze treści. Wyświetli się wtedy kalendarz, dzięki któremu możesz zdefiniować datę publikacji.

Did this answer your question?