Aby dodać zdjęcia, kliknij na niebieski plusik Add Element i z wysuwanego menu elementów wybierz Image or Gallery.

Na ekranie otworzy się Twoja biblioteka. Grafiki lub zdjęcia możesz wybrać z dotychczas już wgranych zasobów lub załadować nowe poprzez funkcję Upload. Po wgraniu nowych plików pojawią się one na liście All Assets. By wybrać te, które chcesz dodać do story, zaznacz je zielonym ptaszkiem w lewym górnym rogu miniatury.

Did this answer your question?