Jeśli chcesz wysłać materiał do swoich kontaktów, musisz mieć je w swojej bazie. W tym celu wejdź do modułu AUDIENCE na górnym pasku nawigacji. Ponownie zobaczysz różowy przycisk z plusem. Kliknij i wybierz CONTACT.

Wprowadź wszystkie najważniejsze informacje, takie jak imię i nazwisko, redakcja/firma, adres e-mail i personalne powitanie (np. "Droga Redakcjo," lub "Hej Rafał!"; powitanie będzie się wyświetlać na początku każdego maila wysłanego do tego kontaktu). Każdy kontakt musi posiadać nazwę i adres e-mail - pozostałe informacje są opcjonalne.

Chcesz dodać numer telefonu lub własne notatki? Możesz to zrobić później na ekranie edycji :)

Po kliknięciu SAVE kontakt pojawi się w Twojej bazie mediów.

Pamiętaj, że możesz także zaimportować swoją obecną bazę mediów. To bardzo proste - wystarczy plik excel (*.csv, *.xls lub *.xlsx). Przeczytaj więcej na ten temat.


-> Następny krok: "Jak stworzyć grupę kontaktów w bazie mediów".
-> Powrót do listy.

Did this answer your question?